Контакты
Главный девиз нашей строительной компании!
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.

Витрата води через трубу: розрахунок по діаметру, норми по СНИП, формули


Розрахунок витрати води по діаметру труби необхідно виконати ще на етапі планування конструкції водопроводу. Адже від результатів таких обчислень залежать ключові параметри домашніх або промислових водоводів. Тому в даній статті ми познайомимо наших читачів з методиками, що дозволяють зробити самостійний розрахунок водопровідних систем.

З деякими параметрами витрата води пов'язаний самим прямим чином.

Наприклад, від передбачуваного витрати залежить такі параметри, як:

  • діаметр труб, який визначається виходячи з передбачуваної пропускної здатності;
  • товщина стінки труб, яка визначається виходячи з передбачуваного внутрішнього тиску.

Можна навіть сказати, що з усієї «трубної геометрії» від розходу води не залежить тільки довжина водогону. Крім того, на деякі параметри трубопроводу передбачуваний витрата води впливає не прямим, а непрямим чином.

Так, розрахунок витрати води через трубу відомого діаметра допоможе визначитися з такими характеристиками, як:

  • Тип конструкційний матеріал, що використовується для будівництва трубопроводу;
  • Вид технології використовуваної в процесі складання водоводу.

Адже ці характеристики пов'язані з максимально допустимим тиском усередині трубопроводу, яке, в свою чергу, залежить від витрати води.

Як і інші конструкторські розрахунки, витрата води визначається двома способами: або за допомогою формули, або за довідковими та табличних даних, виходячи з норми споживання.

При обчисленні розрахунку споживання води використовується наступна формула:

  • Для добового розрахунку - Q = ΣQ × N / 100
  • Для годинного розрахунку - q = Q × K / 24

Причому, в першому випадку, під ΣQ розуміють сумарний (річне) добове споживання води за нормою на одного жителя, а під N - число жителів в будинку. Сумарне споживання є фіксованою величиною, значення якої можна знайти в спеціальному нормативному документі СНиП 2.04.02-84. У другому випадку під Q розуміють вже певний добовий розрахунок, а під K - коефіцієнт нерівномірності споживання, рівний 1,1-1,3 (СНиП 2.04.02-84).

Ці формули дозволяють виконати розрахунок норми витрати води питної та господарського призначення. Однак зазначена методика розрахунку дозволяє отримати узагальнений результат, до якого увійде і витрата питної води, і потреби в рідині для систем пожежогасіння, і потреби в технічній воді. Тому, для більш тонких розрахунків слід скористатися табличними даними, що дозволяють обчислити потреби саме в питній, або тільки в технічної рідини.

Обчислення за нормою споживання передбачає планування типу і кількості джерел витрати рідини. Простіше кажучи, звертаючись до таблиць потрібно знати не тільки кількість кранів в будинку, але і число ванн і водонагрівачів.

Знаючи ці відомості, ми зможемо використовувати їх при виборі конкретних величин споживання, зазначених у таблицях СНиП 2.04.02-84.

Так, згідно зі згаданими нормами і правилами, добове споживання рідини в будинку, не обладнаному водопроводом, не перевищує 60 літрів на одну людину. Ну а в більш цивілізованому будинку споживання рідини може зрости до 160 літрів (тільки водопровід), 230 літрів (водопровід + ванна) або 350 літрів (водопровід + ванна + туалет) на добу.

Дані про середньодобовому і годинному витраті, безумовно, цікаві, але більшість домовласників ця інформація не зацікавить. Та й фахівцям по трубопроводах потрібні зовсім інші відомості, а саме - діаметр труби і внутрішній тиск в трубопроводі.

Однак, підібратися до діаметру і тиску допомагає саме загальний розрахунок витрати води в трубопроводі.

Оскільки ці величини фігурують в такою формулою:

Причому під розуміють внутрішній діаметр труби, а під - швидкість течії рідини. Причому швидкість в системі може бути або природна (при русі рідини самопливом) або штучно створена. Величина природної швидкості в безнапірних системах коливається між 0,7 м / с і 1,9 м / с. Ну а надану зовнішнім джерелом швидкість можна визначити по паспорту нагнітача.

З формули видно, що знаючи діаметр і витрата ми, можемо обчислити швидкість руху рідини в трубі. Або по відомій швидкості і витраті - обчислити діаметр трубопроводу. Крім цього, дану формулу можна використовувати для аудиту системи - розрахувавши швидкість руху рідини в трубі, і знаючи її діаметр, ми можемо зробити висновок про відповідність трубопроводу заявленої пропускної здатності.

Розраховуючи витрата води, необхідно взяти до уваги і можливе падіння напору (тиску) в трубопроводі, яке розраховується за формулою Дарсі:

Де L - довжина труби, λ - коефіцієнт втрат на тертя, а ρ - в'язкість. З формули видно, що втрати тиску в системі будуть пов'язані зі збільшенням довжини трубопроводу і зростанням коефіцієнта тертя - λ, який засвистить від наступних причин:

  • шорсткості внутрішньої поверхні,
  • наявності перешкод на ділянках з запірною арматурою
  • турбулентності течії рідини
  • прямолінійності трубопроводу

Подібний розрахунок потрібно зробити з урахуванням втрат на самій крайній точці трубопроводу. Тільки в цьому випадку ми можемо гарантувати стабільно достатній тиск в системі.

Оперуючи передбачуваними втратами тиску, швидкістю течії рідини в трубопроводі і обсягами витрати ми можемо визначити всі геометричні параметри трубопроводу. Хоча подібне нагромадження формул буде зрозуміло далеко не кожному сантехніку, тому складний гідродинамічний розрахунок витрати води, в більшості випадків замінюється особливої ​​таблицею.

Наприклад, такий:

Де під D розуміють номінальний діаметр, під q - витрата води, під V - швидкість течії рідини, а під i - ухил. Користуватися таким графіком дуже просто - ми знаходь на ньому два вихідних значення, наприклад, діаметр 150 мм і витрата в 10 л / с, і з'єднуємо ці точки прямою лінією. Значення швидкості (V) і ухилу (i) буде відображено на перетині вертикальних прямих з нашої похилою лінією. Аналогічним способом можна обчислити діаметр або витрата - по нахилу і швидкості.

Причому зазначені графіки, а точніше номограми, викреслюють виходячи з конструкційного матеріалу труб. Приклади номограмм можна знайти в зводі правил і норм СП 40-109-2006. У підсумку, найпростішим способом ув'язки «геометрії» трубопроводу з напором і витратою води є саме симбіоз таблиці і графіка.


Copyright ©
Карта сайта
Все права защищены