Контакты
Главный девиз нашей строительной компании!
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.

Етапи життєвого циклу ПО


Next: Приклади опису життєвого циклу Up: Етапи розробки програмних систем Previous: Життєвий цикл програмних систем Contents Index

Узагальнений життєвий цикл можна представити у вигляді такої послідовності етапів, які, в свою чергу, можна також розбити на стадії:

  1. планування розробки;
  2. визначення вимог до системи; 2.1 вироблення вимог; 2.2 аналіз вимог;
  3. проектування системи; 3.1 проектування архітектури системи; 3.2 детальне проектування компонент системи, в т.ч. для програмного забезпечення; 3.2.1 загальне проектування програмного забезпечення; 3.2.2 проектування окремих програмних компонент;
  4. реалізація і тестування системи; 4.1 створення окремих компонент системи, в т.ч. для програмного забезпечення; 4.1.1 створення окремих програмних модулів; 4.1.2 тестування окремих програмних модулів; 4.2 тестування компонент системи, в т.ч. програмного забезпечення як єдиного компонента системи; 4.3 інтегрування окремих компонент в систему;
  5. випуск системи;
  6. експлуатація системи;
  7. завершення розробки.

Можна помітити, що в даному життєвому циклі основна увага приділялася саме програмному забезпеченню, що входить до складу програмної системи, але не можна забувати, що і інші компоненти теж повинні проектуватися і реалізовуватися.

Слід звернути увагу, що розбиття життєвого циклу на етапи іноді сприяє затушовування деяких важливих аспектів створення програмного забезпечення; особливо це проявляється по відношенню до такого необхідного процесу, як итерационная реалізація різних етапів життєвого циклу з метою виправлення помилок, зміни рішень, які виявилися неправильними, або обліку змін в загальних вимогах, що пред'являються до системи.

Alex Otwagin 2002-12-16

Спонсори:

Хостинг:
Copyright ©
Карта сайта
Все права защищены