Контакты
Главный девиз нашей строительной компании!
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.

Jak obliczyć wzór powierzchni. Jak obliczyć powierzchnię pokoju w metrach kwadratowych

 1. Narzędzia do wykonywania pomiarów
 2. Jak obliczyć powierzchnię pokoju. Algorytm obliczeniowy
 3. Pomieszczenie ma kształt litery G lub P
 4. Pomieszczenie o nieregularnym kształcie ze złożoną konfiguracją sufitu (belki, kolumny)
 5. Pokój ma kształt trapezu
 6. Spadzisty sufit
 7. Kwadratowa ściana
 8. Kwadratowe piętro
 9. Obszar pokoju i pokój jako całość

Zdecydowaliśmy się na remonty, mamy długie i starannie dobrane materiały, style i faktury, starając się, aby nasz dom był jak najbardziej komfortowy i odpowiadał naszym gustom. A teraz, gdy całe wnętrze zostanie wybrane i zatwierdzone przez radę rodzinną, nadszedł czas na zakup niezbędnych materiałów. Ale przed udaniem się do sklepu konieczne jest zmierzenie powierzchni pomieszczenia w celu zakupu materiałów dokładnie w ilości wymaganej do naprawy. Przecież przy aktualnych cenach wysokiej jakości materiałów wykończeniowych nieopłacalne jest kupowanie nadwyżek lub dodatkowo odwiedzanie sklepu w celu zakupu brakującej ilości z powodu nieprawidłowych obliczeń.

Aby obliczyć powierzchnię pomieszczenia po piętrze, konieczne jest zmierzenie długości dwóch ścian mających jeden wspólny kąt i pomnożenie jednej wartości przez drugą: S = długość × szerokość. Na przykład długość jednej ściany w prostokątnym pokoju wynosi 7 metrów, a długość przylegającej do niej ściany wynosi 6 metrów, a następnie S = 7 × 6 = 42 metry kwadratowe. Powierzchnia sufitu jest obliczana w taki sam sposób jak powierzchnia podłogi. Jeśli twój pokój ma nieregularny kształt, konieczne jest zmierzenie długości każdej sekcji ściany, a po przedstawieniu diagramu na kartce papieru oblicz powierzchnię każdego prostokąta. Całkowita powierzchnia pomieszczenia przy podłodze będzie równa sumie obszarów wszystkich prostokątów, które go tworzą: S = S1 + S2 + S3 + ... + Sn.


Jeśli ściany w twoim pokoju nie dotykają się pod kątem prostym, możesz obliczyć obszar, wypełniając wyimaginowany prostokąt na papierze i dzieląc jego powierzchnię na pół. Pamiętaj jednak, że prawie wszystkie materiały są sprzedawane prostokątny kształt dlatego po użyciu będą skrawki, które należy również wziąć pod uwagę przy zakupie.


Powierzchnia ścian jest obliczana przez pomnożenie długości ściany przez jej wysokość. Jeśli na ścianie znajduje się okno lub drzwi, ich obszar należy odjąć od całkowitej powierzchni ściany: S = Ę × В - Дп × В - до × Â. Całkowita powierzchnia ścian w pokoju jest równa sumie powierzchni wszystkich ścian.


Niektóre materiały wykończeniowe mają specjalny wzór, który należy wybrać, podczas gdy mają swoje własne powtórzenie - część wzoru, która jest powtarzana kilka razy. Wartość ta powinna być brana pod uwagę wraz z obszarem poszczególnych elementów pomieszczenia przy obliczaniu wymaganej ilości materiałów.

Wykonujemy pomiary zalewania się

Naprawa jest użytecznym, ale zawsze bardzo drogim wydarzeniem. A zanim odważysz się podjąć ten trudny i trudny krok, oszacuj swoje koszty. W tym celu musisz znaleźć powierzchnię podłogi. Kiedy brygada zostaje zatrudniona do prac naprawczych, jej pracownicy sami przeprowadzają obliczenia, aby rozwiązać ten problem. Chociaż procedura (obliczanie powierzchni pomieszczenia) nie jest tak skomplikowana. W tym drugim przypadku będziesz wiedział, jak uczciwi są z tobą pracownicy, a będziesz pewien, że nie przepłacasz nic więcej za materiały.

Narzędzia do wykonywania pomiarów

Pokoje? Aby nie pomylić się przy obliczaniu powierzchni pokoju, konieczne jest prawidłowe usunięcie wszystkich wymiarów, a do tego trzeba przywołać niektóre pojęcia z geometrii i wyposażyć się w najprostsze narzędzia. Będziesz potrzebował:

 • taśma miernicza (idealną opcją jest laserowa taśma miernicza);
 • kartka papieru;
 • drabina;
 • poziom budynku;
 • ołówek do pisania;
 • do obliczania kalkulatora.

Jak obliczyć powierzchnię pokoju. Algorytm obliczeniowy

Pokój - równoległościan

W takim pomieszczeniu powierzchnia sufitu pokrywa się z powierzchnią podłogi. Zapotrzebowanie na drabinę w tym przypadku znika.

Znajdź długość (a) i szerokość (b) swojego pokoju. Aby obliczyć powierzchnię pokoju, użyj wzoru S = a · b

Weź pokój o długości 5 mi szerokości 4 m, a następnie S = 5,4 = 20 m², aby określić kwadraturę.

Pomieszczenie ma kształt litery G lub P

Poprzednia formuła jest odpowiednia do obliczeń (S = a · b). Aby to zrobić, należy wizualnie podzielić pokój na prostokąty i obliczyć kwadraturę każdego z nich. Aby uzyskać pełne obliczenie obszaru, wyniki są po prostu sumowane.

Na przykład: nasz pokój ma kształt litery „G”. Niech długość pomieszczenia wynosi 6 m, a szerokość 3 m, a dla istniejącego procesu długość wynosi 1 m, a szerokość 2 m.

S1 = 6,3 = 18 m2

S2 = 1,2 · 2m 2

S = 18 + 2 = 20 m 2

Pomieszczenie o nieregularnym kształcie ze złożoną konfiguracją sufitu (belki, kolumny)

Często pokój ma nieregularny kształt geometryczny z powodu osadzonych kolumn, belek, półek. Jak obliczyć powierzchnię pokoju?

Wzór jest taki sam (S = a · b). Aby to zrobić, należy wizualnie podzielić pokój na prostokąty i obliczyć kwadraturę każdego z nich i po prostu dodać wyniki razem.

To nic skomplikowanego, wystarczy trochę majsterkować. Obliczenia muszą być przeprowadzane w dwóch etapach.

 1. lokale. Aby to zrobić, wykonaj pomiary ścian pomieszczenia, zapisz wyniki uzyskane na kartce papieru, a następnie zgodnie ze wzorem (pomnóż długość pomieszczenia przez jego szerokość).
 2. Narysuj szkic swojego pokoju. Jest to bardzo ważne, ponieważ dalsze obliczenia zależą bezpośrednio od kształtu pomieszczenia.
 3. Dokonaj niezbędnych pomiarów dla każdej z półek (długość, szerokość) i zgodnie z wzorem oblicz ich powierzchnię.
 4. Dodaj wynikową kwadraturę do całkowitej powierzchni znalezionej wcześniej.

Przykład: Jak znaleźć obszar pokoju? Weź pokój o długości 6m i szerokości 3m. S suma = 6,3 = 18 m 2 (całkowita powierzchnia)

Długość wystającej części - 1 m, a szerokość 0,5 m. Całkowite wypukłości - cztery sztuki. Ich powierzchnia jest taka sama jak cała siedziba. Występy S = 4 · (1 · 0,5) = 2 m 2.

Całkowity kwadrat S = 18 + 2 = 20m 2

Pokój ma kształt trapezu

Jeśli pokój przypomina trapez .

Aby obliczyć obszar za pomocą nieco innej formuły. S = ½ · (a + b) · h, gdzie h jest wysokością, odległość między przeciwległymi równoległymi bokami, a, b to boki równoległe.

Na przykład: Jedna strona - 5 m, druga - 3 m, a wysokość - 4 m.

S = ½ · (5 + 3) · 4 = 16 m 2

Spadzisty sufit

Czasami w pokojach płaszczyzna sufitu może być nachylona i umieszczona pod kątem do podłogi. Jak znaleźć obszar takiego pokoju?

Mierzysz bok swojego mieszkania, którego długość jest identyczna dla podłogi i sufitu. Następny pomiar to długość nachylenia. Aby obliczyć obszar, wystarczy pomnożyć uzyskane dane.

Na przykład: długość pomieszczenia - 3 m, a nachylenie (przekątna) - 4 m.

S = 3,4 = 12 m 2

Jak zmierzyć wysokość sufitu (wskazówka)

Znajomość wysokości sufitu jest niezbędna nie tylko przy zakupie mebli, ale także w przypadku, gdy zdecydujesz się na to wkleić tapetą lub rozciągnąć. Aby to zrobić, potrzebujesz taśmy mierniczej (najlepiej nie używać centymetra), której długość jest nie mniejsza niż trzy metry.

Obszar pomieszczenia jest najważniejszym parametrem określającym ilość materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia napraw. W związku z tym zależy również od powierzchni pokoju, ile pieniędzy zostanie wydanych na naprawy w domu, mieszkaniu, biurze lub w domku. Dlatego po prostu nie można zignorować tego parametru.

Ponadto, wchodząc na rynek lub do sklepu ze sprzętem, ponownie stajemy przed kwadratem, ponieważ cena poszczególnych materiałów jest wskazywana bezpośrednio w wysokości jednego metra kwadratowego. Tak więc, dla właściwego planowania przyszłych wydatków, nieuchronnie będziemy musieli zmierzyć obszar pokoju (lub obszar całego pokoju), w którym będą wykonywane prace naprawcze. Omówimy, jak liczyć metry kwadratowe w tym artykule na stronie przydatnych wskazówek „Co robić” (strona internetowa).

Kwadratowa ściana

Aby wykonać wszystkie niezbędne pomiary, nie trzeba dzwonić do kapitana, są łatwe do wykonania, mając przy sobie dowolne urządzenie pomiarowe. Aby zmierzyć kwadraturę ścian w domu, odpowiednia będzie taśma miernicza, długa linijka lub nowoczesny dalmierz laserowy. A następnie wykonaj następujące czynności:

1. Określ długość i wysokość każdej ściany, ustalając wynikowe liczby na kartce papieru, aby nie zapomnieć, ponieważ te dane będą potrzebne podczas wykonywania obliczeń.

2. Aby osiągnąć maksymalną dokładność zmian, można nawet zmierzyć ścianę w kilku miejscach, sumując liczby i dzieląc sumę przez liczbę pomiarów (określamy średnią arytmetyczną).

3. Gdy znana jest długość i szerokość powierzchni ściany, można obliczyć kwadrat ściany. W tym celu długość jest mnożona przez szerokość, a wynikiem jest wartość powierzchniowa (metry kwadratowe, m2).

4. Podobne pomiary wykonuje się dla każdej ze ścian, którą planujemy skleić, zaizolować lub pokryć.

5. Gdy znany jest kwadrat każdej pojedynczej ściany, całkowity obszar można określić dodając wyniki. Dlatego określamy obszar wszystkich ścian, które musimy pokryć materiałami budowlanymi. W oparciu o budżet na naprawę i koszt materiałów możesz udać się na rynek lub do sklepu ze sprzętem.

Uwaga : aby obliczyć powierzchnię ścian, które mają niezwykłą formę reliefową, wypukłości i inne elementy, konieczne jest obliczenie kwadratury każdego pojedynczego elementu i zsumowanie otrzymanych wskaźników powierzchni (dodaj).

Uwaga : aby określić obszar ściany za pomocą drzwi lub okna, możesz oddzielnie obliczyć całkowity kwadrat ściany i odjąć od niej obszar zajmowany przez drzwi lub okno. Mówiąc najprościej, obliczamy całkowity kwadrat ściany, mierzymy obszar otworu w niej, odejmujemy sekundę od pierwszej, otrzymujemy resztę - będzie to rzeczywisty obszar ściany minus otwór.

Kwadratowe piętro

Oblicz powierzchnię podłogi, która jest potrzebna w przypadku, gdy naprawy obejmują jej izolację, podłogę lub dekorację. Ponadto kwadrat podłogi będzie potrzebny do obliczenia powierzchni pomieszczenia jako całości (na przykład do remontu).

W sposób podobny do opisanego powyżej, mierzymy długość i szerokość podłogi, mnożąc uzyskane liczby. W przypadku występów i zagięć wykonujemy pomiary każdego pojedynczego obszaru powierzchni podłogi, tradycyjnie dzieląc go na kilka elementów (kilka konwencjonalnych figur geometrycznych - kwadraty i prostokąty). Suma obszarów wszystkich poszczególnych sekcji podłogi będzie określać całkowity kwadrat. Nawiasem mówiąc, ta metoda „warunkowego podziału” jest odpowiednia do obliczania powierzchni i wszelkich innych powierzchni (obszar ściany z oknem, obszar pierwszego i drugiego poziomu sufitu podwieszonego itp.).

Podczas wykonywania pomiarów nie ma potrzeby wyjmowania lub przenoszenia mebli. Aby określić długość lub szerokość podłogi może być na ścianach, ponieważ te liczby będą nieuchronnie zbiegać się.

Aby zmierzyć długość i szerokość, aby obliczyć kwadrat pokoju, wygodniej jest użyć długiego miernika (taśmy mierniczej). Jeśli nie ma takiego narzędzia, jest ono mierzone od rogu do punktu, w którym osiąga się istniejące urządzenie pomiarowe. Na końcu skali pomiarowej umieszcza się znak, a linijka przesuwa się dalej, przesuwając się na początku do punktu końcowego poprzedniego pomiaru. Oczywiście pamiętanie sumy uzyskanych danych jest w tym przypadku jeszcze trudniejsze, co oznacza, że ​​na pewno użyjemy ołówka i papieru do zapisania obliczonych parametrów.

Obszar pokoju i pokój jako całość

Znając kwadrat podłogi (iloczyn jej długości i szerokości), znamy także obszar pokoju, ponieważ liczby te będą się pokrywać. W zależności od charakteru nadchodzącej naprawy (niezależnie od tego, czy będziemy pracować ze ścianami, podłogą czy sufitem), wyrażenie „powierzchnia pomieszczenia” może oznaczać kwadrat ścian, kwadrat podłogi lub sufit. W każdym przypadku wykonywane są niezbędne pomiary i obliczenia, a my możemy wybrać tylko żądany parametr.

Na przykład chcemy kleić tapety i podłogi laminowane. Aby obliczyć zapotrzebowanie na liczbę tapet, musimy obliczyć kwadrat ścian. Aby określić ilość laminatu, obliczamy powierzchnię podłogi. Jak widać, nic skomplikowanego. Podczas pracy z sufitem w taki sam sposób określamy powierzchnię sufitu.

Aby obliczyć kwadraturę pomieszczenia jako całości, obszar wszystkich pomieszczeń i przejść musi zostać złożony, nie tracąc z oczu żadnej części pokoju.

Uwaga : ważne jest, aby zrozumieć, że obszar jest mierzony w metrach kwadratowych (m2) i zawsze zawiera tylko 2 składniki - długość i szerokość. Wysokość (trzeci parametr przestrzeni) nie jest tutaj brana pod uwagę. Z drugiej strony, jeśli mówimy o objętości, to z pewnością dodaje się trzeci wskaźnik, w wyniku czego uzyskujemy dane o metrach sześciennych (nie mylić z metrami kwadratowymi) pomiarów (metry sześcienne, m3). Często te dwa różne wskaźniki są zdezorientowane, więc bądź ostrożny. Kwadratura to tylko długość i szerokość.

Jak obliczyć powierzchnię pokoju?
Przykład: Jak znaleźć obszar pokoju?
Jak znaleźć obszar takiego pokoju?

Copyright ©
Карта сайта
Все права защищены